Piłsudskiego 49, Brzeziny

Brzeziny – Muzeum Regionalne w Brzezinach

Piłsudskiego 49,

Inwestor: Miasto Brzeziny – Urząd Miasta Brzeziny